PTC Mathcad Prime 8

PTC Mathcad Prime 8

What’s New in PTC Mathcad Prime 8?

PTC Mathcad Prime là tiêu chuẩn ngành dành cho phần mềm toán học kỹ thuật, cho phép bạn giải quyết các vấn đề phức tạp nhất và chia sẻ các tính toán kỹ thuật của bạn. Và với PTC Mathcad Prime 8, các tính toán kỹ thuật trở nên tốt hơn. Bản phát hành này giới thiệu ứng dụng chính, công cụ biểu tượng, công cụ số và các cải tiến về khả năng sử dụng. Mathcad rất hữu ích trong nhiều ngành công nghiệp để hiển thị một loạt các dữ liệu liên quan đến quá trình làm việc, phát triển và nghiên cứu

Liên hệ CADCAMTECH để được tư vấn tốt nhất.

Link download Brochure Mathcad 8.0 : Link Dowload