Phần mềm thiết kế anten CST Studio

Phần mềm thiết kế anten CST Studio

Phần mềm thiết kế anten CST Studio

Phần mêm CST Studio là phần mềm hỗ trợ thiết kế anten tối ưu với nhiều tính năng đơn giản, giúp thiết kế
và tính toán nhanh, ngoài ra CST cũng phân cấp nhiều module tùy theo chủng loại sản phầm.
Vui lòng liên hệ Cadcamtech để được tư vấn và demo sản phẩm.2
cst