Creo 8.0 V Creo 4.0

Creo 8.0 V Creo 4.0

NHỮNG CẢI TIẾN CREO 8.0 VÀ SO SÁNH VỚI CREO 40.

  • Cải tiến về tốc độ và giao diện giúp người dùng thân thiện hơn
  • Công cụ cải tiến trên Creo 8.0 giúp mở ra nhiều hướng thiết kế nhanh hơn và đơn giản hơn
  • Cải tiến Multibody là điểm nổi bật giúp thiết kế đa dạng và nhanh hơn
  • Cải tiến nhiều lệnh khác sau đây Video so sánh giữa Creo 8.0 và 4.0
  • Các bạn có nhu cầu được đào tạo hay dùng thử trải nghiệm Creo 8.0 vui lòng liên hệ CADCAMTECH