Những cải tiên mới trên Creo 9.0

Những cải tiên mới trên Creo 9.0

Creo 9.0 -Những tính năng mới trên Creo 9.0

Download những tính mới trên Creo 9.0: Link products; Design-for-Economics Link Download Here

  • Usability & Productivity: Creo 9 mang đến khả năng sử dụng mới theo hướng khách hàng và cải tiến năng suất sẽ giúp hợp lý hóa công việc hàng ngày của bạn. Devide surface hỗ trợ trong thiết kế dễ dàng hơn trong phân chia surface hay tạo thuộc tính chi tiết, chỉnh sửa chi tiết…cũng như hỗ trợ việc phân vùng ghi chú hay phân tích lực tác động lên bề mặtc9 core div surf 1
  • Model-based definition & Detailing: Creo 9.0  mang đến các công cụ định nghĩa kích thước và dung sai kỹ thuật số nâng cao công cụ MBD của bạn và chi tiết hóa các hoạt động cho phép bạn tiến xa hơn nữa. Các tiêu chuẩn PMI ngữ nghĩa tuân thủ các quy định ASME / ISO mới nhất mbd-1
  • Simulation and generative design: Creo Simulation Live bổ sung phân tích đa vật lý, vì vậy bạn có thể mô phỏng đồng thời hiệu suất cấu trúc và nhiệt. Creo Ansys Simulation và Creo Flow Analysis mạnh hơn và dễ sử dụng hơn. Và với Creo 9, giờ đây bạn có thể sử dụng thiết kế chung với hệ số an toàn và tối ưu hóa phương thức, để đạt được đáp ứng tần số mong muốn của vật liệu được chỉ định.
  • PTC Creo Generative Design 1
  • Additive and Subtractive Manufacturing: Creo 9.0 mang đến những cải tiến CAM có giá trị, cho cả sản xuất phụ gia và sản xuất truyền thống. Trong sản xuất phụ gia, bạn sẽ tìm thấy những cải tiến đối với mạng ngẫu nhiên và do người dùng xác định cũng như cấu trúc hỗ trợ. Các cập nhật đối với sản xuất trừ lùi bao gồm các cải tiến trong đường chạy dao hoàn thiện 5 trục, tiện và phát triển khuôn, cũng như tốc độ tiến dao thích ứng cho quá trình xay xát. Những cải tiến này giúp bạn dễ dàng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, có thể sản xuất được.
  • Creo 9.0 - Advances in additive and subtractive manufacturing
  • Design for ergonomics, Manikin, and Vision: Creo 9.0 Giờ đây, bạn có thể tùy chỉnh kích thước Manikin, với việc thao tác dễ dàng hơn với vị trí của chúng! Thậm chí còn có các tùy chọn mới để phân tích cảm giác như đang ở trên sân khấu hoặc trước màn hình – điều này hoàn hảo nếu thiết kế các sản phẩm hướng đến những nơi mà mọi người cần chúng nhất5d6a402ad279755aadb2157261d17379