Các dịch vụ hỗ trợ

Các dịch vụ hỗ trợ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật online, đào tạo trực tuyến, đào tạo nâng cao tại nhà máy.
Đào tạo sử dụng phần mềm, sử dụng thử phần mềm, áp dụng phần mềm mới vào các quá trình làm việc sẵn có tại doanh nghiệp.
CADCAMTECH luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, mang lại sự hỗ trợ hài lòng nhất cho doanh nghiệp